РП6: Дейности извън зоната на програмата

  • Разпространение на резултатит
  • Запознаване с актуалните международни разработки по въпроса