Beneficiaries

Аристотеловият университет в Солун е най-големият гръцки университет. Основният кампус е разположен в центъра на града и заема площ от приблизително 430 000 м2, докато някои от сградите, независимо дали са образователни или административни, са разположени извън кампуса или други градове.
Общо има 10 факултета, 40 департамента и едно основно училище. Има 61 клиники (медицина, стоматология, ветеринарна медицина), 295 институционализирани лаборатории и 23 семинара. Централната библиотека на Аристотеловия университет в гр. Солун, една от най-големите на Балканите, заедно с 45-те регионални библиотеки на департаментите и факултетите (17 от които са институционализирани) съставляват библиотечната система на Аристотеловия университет в Солун.
За контакт:
auth_email  

Това е предградие на град Солун. Той се простира от връх Хортиатис до Солунския залив. Неговите географски граници включват горите Шейх Су, Хортиати и Кури.

Той разполага с райони с изключителна природна красота и неизползвана крайбрежна зона. Тя включва градските райони: Пилеа и Панорама, където е седалището на Общината, и крайградските: Филиро, Асвестохори, Ексохи и историческият Хортиати, който е построен в подножието на едноименната планина и е историческото седалище на общината.

Реалното население на общината въз основа на преброяването от 2011 г. е 70 653 жители,  а площта - приблизително 155,8 km2. Тя е в непосредствена близост до летище Македония и основните пътища на Солун. На нейта територия са разположени големи мултинационални предприятия, публични национални и европейски организации, публични, частни и международни образователни институции, болници и големи клиники. Там са и едни от най-големите търговски центрове в Северна Гърция, хотели и редица по-малки такива.

За контакт: pylaia_email

Община Петрич се разпростира на 650.13 кв. км, населението й наброява 55 408 жители и се намира в Югозападна България. Тя включва Петричката котловина, големи части от планините Огражден и Беласица и югозападните части на Южен Пирин. Част от границите съвпадат с държавните граници на България с Гърция и Македония и го отделят от общините Сандански и Струмяни. Общината се състои от 57 населени места - град Петрич и 56 села. Административен, икономически и културен център на общината е град Петрич с 29836 жители. Петрич е разположен на 79 км югозападно от Благоевград, в южната част на долината и в северното подножие на планина Беласица.

За контакт: petrich_email

Природо-математическият факултет е основан през 1989 г. с постановление на Министерския съвет. Той е създаден с цел образователна и научна дейност в различни области на естествознанието.
Природо-математическият факултет понастоящем предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и специализирани курсове за продължаващо образование. Също така предлага програма за придобиване на квалификация като учители в средното училище. Програмата включва съпътстващо обучение, включващо и педагогически и дидактически предмети.
Членовете на факултета, извършващи преподавателска и научна дейност, са висококвалифицирани. Те участват в много международни проекти и събития и техните разработки често се появяват в признати международни списания.
Поставя се акцент върху експерименталната работа и студентите биват  насърчавани да се включат в научните изследвания със своите преподаватели възможно най-скоро, както и да участват в много извънкласни дейности и проекти.

За контакт: swu_email

Международният елински университет (IHU) първоначално е създаден със закон (№ 3391/2005) и е базиран в Солун, Гърция. IHU е първият държавен университет в Гърция, където обучението се извършва на английски език. Състои се от три (3) училища, които предлагат двадесет и четири (24) магистърски програми.
Международният елински университет, със седалище в Солун,  се трансформира със закон (№ 4610/2019), включва девет (9) факултета и тридесет и четири (34) департамента и е разположен в Солун, Кавала, Серес, Драма, Катерини, Едеса, Килкис, Дидимотейхо. Двата факултета (Факултет по хуманитарни науки, социални науки и икономика и Научно-технологичен факултет) на IHU принадлежат към Университетския център за международни програми за изследвания (UCIPS) на International Hellenic University и предлагат програми, които предлагат обучение на английски език.
UCIPS, разработен с цел улесняване на съвременните методи на обучение, е разположен в кампус на 16 000 м² извън Солун, вторият по големина град в Гърция с непрекъсната история от 2300 години. Нашите най-съвременни съоръжения като виртуални класни стаи, електронна библиотека, IT лаборатории и лаборатория за молекулярна екология / молекулярна биология създават среда, благоприятна за обучение и научни изследвания на високо ниво за нашите студенти.

За контакт: email