РП4: Изготвяне на проучвания

 • Изгответе критериите за избор на сайт, който да включите
  • качество на подземните води,
  • дълбочина на водоносен хоризонт,
  • близост до потенциални потребители на вода и енергия,
  • риск от наводнение
 • Изготвяне на прост инструмент за подкрепа на решения
 • Проучване на техническите детайли за приложение в съществуващи и нови сгради
 • Оценка на разходите
 • Оптимизирайте дизайна и стандартизирайте процедурата за изчисляване
 • Няколко проучвания за прилагането на конюнктивни системи за опазване на водата и енергията
  • Проверка на сгради и събиране на данни за тяхното изпълнение
  • Изчисляване на нуждите от вода и енергия
  • Проектиране на конюнктивна система за опазване на водата и енергията
  • Оценка на разходите
 • Опростяване на необходимия разрешителен процес в двете страни
 • Премахване на бюрократичните бариери