РП3: Изграждане на пилотни инсталации

  • Изготвяне на окончателни детайли за конструкцията (например точно местоположение на необходимите резервоари за вода)
  • Публични тръжни процедури за изграждане на пилотни инсталации
  • Тестове за функционалност на инсталациите