РП2: Комуникация и разпространение на резултатите

  • Вътрешна / Външна комуникация
  • публичност
  • Разпространение на резултатит