РП1: Управление и координация на проекта

  • Уверете се, че всички други WP работят добре и съгласувано
  • AUTH ще бъде координатор поради предишния си опит в управлението
  • Преглед на ефективността при използване на съществуващите ресурси и координация