Το πλαίσιο του έργου

Το AUTH και το SWU έχουν ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας που χρονολογούνται από το 2000. Όπως όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπόκεινται σε εθνική πίεση για να προσαρμοστούν στους συρρικνωμένους προϋπολογισμούς, ενώ παράλληλα επεκτείνουν το επίπεδο και τον αριθμό των υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου, είναι πάντα επιφυλακτικοί για νέες ευκαιρίες με κοινό όφελος. Δεδομένου ότι διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής, αφού πρόκειται για τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στη διασυνοριακή περιοχή, αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται σε όλες τις μείζονες προκλήσεις της περιοχής. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν συχνές ανταλλαγές επιστημόνων σε πολλούς τομείς και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ενεργούν γρήγορα σε θεσμικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Σε μια τέτοια συνάντηση, ήρθε η ιδέα να ενισχυθεί η διαχείριση των υδάτων και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το νερό που αποστέλλεται απευθείας στο δίκτυο αποχέτευσης. Μια διεξοδική ανάλυση της συγκεκριμένης ιδέας αποκάλυψε ότι θα χρειαστούν μερικοί πρόσθετοι εταίροι για να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν, καθώς και για την επέκτασή της με περισσότερες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πρόσθετες προκλήσεις (όπως η διαχείριση της ενέργειας). Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε αρκετούς άλλους εταίρους νωρίς (ΤΕΙ Σερρών, EMATTECH-Καβάλα, και τους δήμους Πυλαίας και Πετριτσίου). Αυτοί θα χρησιμεύσουν για την παροχή πρόσθετων δοκιμαστικών περιπτώσεων με διαφορετικές αρχικές παραμέτρους (TEI-CM και EMATTECH), θα δώσουν πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη στις τεχνικές μελέτες που θα εκτελεστούν (TEI-CM και EMATTECH), θα παρουσιάσουν την άποψη του δυνητικού τελικού χρήστη (δήμοι), και καλύπτουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές απ' ό,τι μόνο στη Θεσσαλονίκη και το Μπλαγκόεβγκραντ (Σέρρες, Καβάλα, ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, Μπλαγκόεβγκραντ, Πετρίτσι).

Εκτός αυτού, η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Green Pump είναι η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Η ευρύτερη περιοχή, αν και πλούσια από πλευράς υδάτινων πόρων, έχει κακή ιστορία όσον αφορά την επαρκή διαχείρισή της. Πράγματι, οι έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές με αυξημένους πίνακες υπογείων υδάτων μπορούν να οδηγήσουν σε πλημμύρες στα υπόγεια και στις δύο χώρες. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ζημιών σε δημόσια κτίρια καθώς και σε νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων σε κάθε περιοχή (Θεσσαλονίκη και Μπλαγκόεβγκραντ) οδηγεί σε αυξημένη πίεση στους υδάτινους πόρους και στην παραγωγή πόσιμου νερού. Πόσιμο νερό, το οποίο κατά μεγάλο μέρος χάνεται σε χρήσεις που δεν απαιτούν πόσιμο νερό, το οποίο χρειάζεται χημικά για καθαρισμό.

Εκτός από τη διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση της ενέργειας είναι επίσης ένα θέμα που αφορά τη διασυνοριακή περιοχή. Η οικονομική πίεση λόγω της μειωμένης στήριξης της κεντρικής κυβέρνησης και της ανάγκης μεγαλύτερης αυτονομίας εξαιτίας της έλλειψης ορυκτών καυσίμων ή άλλων ενεργειακών πόρων καθιστά την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας από τους πόρους υπόγειων υδάτων μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Εκτός αυτού, η γεωθερμική ενέργεια είναι μια σχετικά φθηνή πηγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Η προσαρμογή των καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών διαχείρισης του νερού και της ενέργειας έχει αποδειχθεί ότι προσελκύει το ενδιαφέρον των τοπικών και περιφερειακών αρχών και, ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι το GREEN PUMP θα γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες τους.

Τέλος, αναμένουμε ότι το GREEN PUMP θα αποτελέσει μια αποδεδειγμένη λύση μιας δυνητικά εμπορικής αλλά σίγουρα βιώσιμης εγκατάστασης για αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και της ενέργειας με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Σχεδιάζουμε να δείξουμε ότι τέτοιες εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς απαιτούν ελάχιστο κόστος συντήρησης και παρά το αρχικό κόστος εγκατάστασης, είναι αποταμιευτές χρημάτων σε λίγα μόνο χρόνια. Ως εκ τούτου, είναι λογικό οι περιφερειακές αρχές της δημόσιας διοίκησης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πληρώσουν το λογαριασμό εγκατάστασης σε πολλές από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν.

Έτσι, μέσα από τις δράσεις δημοσιότητας, ελπίζουμε να οδηγήσουμε στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων που θα μπορούν να υιοθετήσουν εμπορικά αυτή την ιδέα και να επεκτείνουν τη χρήση της και στις δύο χώρες ή και ακόμα περισσότερο. Στην πράξη, μια τέτοια ενέργεια θα τονιστεί στην τελική εκδήλωση και τις σχετικές ενέργειες του έργου (τελικό εργαστήριο) όπου σχεδιάζουμε να έρθουμε σε επαφή με τα εμπορικά επιμελητήρια της περιοχής.