Η ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60 (Water Framework DirectiveWFD) προβλέπει την πλήρη απόσβεση του κόστους του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές, ως μέσο για τον περιορισμό της περιττής ζήτησης. Το νερό όμως είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η αύξηση της τιμής του, πέρα από κάποιο όριο, δεν θα ήταν κοινωνικά αποδεκτή, ειδικότερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Ένα μεγάλο μέρος του νερού που καταναλώνεται στα σπίτια είναι για δευτερεύουσες χρήσεις, που δεν απαιτούν το νερό να είναι πόσιμο. Η χρήση νερού κατώτερης ποιότητας από τοπικούς υδάτινους πόρους, όχι όμως ακατάλληλης ποιότητας, θα πληρούσε τις προϋποθέσεις της οδηγίας (WFD). Ακόμα περισσότερο αφού για την μετατροπή του ακατέργαστου νερού σε πόσιμο απαιτείται η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και η προσθήκη χημικών που προστίθενται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το GREEN PUMP στοχεύει στη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης ρηχών υδροφόρων οριζόντων, που βρίσκονται σε αστικές περιοχές, κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις όπως στην τουαλέτα και την κηπουρική αλλά και για την θέρμανση, προστατεύοντας παράλληλα τα υπόγεια δημοσίων κτιρίων από πλημμύρες.

Το GREEN PUMP φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια νέα μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση των περιττών δημοσίων έργων λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου, την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση νερού/ενέργειας στα δημόσια κτίρια και, μακροπρόθεσμα, την εξοικονόμηση χρημάτων.

Η προσέγγισή μας αποτελείται από τα εξής:

  1. Επεξεργασία κριτηρίων για την επιλογή της τοποθεσίας (ποιότητα υπογείων υδάτων, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, εγγύτητα με τους υποψήφιους χρήστες, κίνδυνος πλημμύρας κ.λπ.).
  2. Μελέτη λεπτομερειών τεχνικής υλοποίησης σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και εκτίμηση κόστους.
  3. Πλήρης μελέτη εγκαταστάσεων τέτοιων συστημάτων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
  4. Κατασκευή μίας πλήρους πιλοτικής εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και δευτερεύουσας χρήσης νερού στο Blagoevgrad και το Petrich, στη Βουλγαρία, και στην Πυλαία.
  5. Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης τέτοιων συστημάτων και παρακολούθηση των πιλοτικών συστημάτων.
  6. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών. Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού από τις ανάγκες των χρηστών.
  7. Έγγραφο πολιτικής σχετικά με την απλούστευση των νομικών διαδικασιών.

 


InterregLogo

Flags

Το έργο "Διαχείριση Υπόγειων Υδάτων για Μη Πόσιμες Χρήσεις, Προστασία Υπογείων και Θέρμανση-Πιλοτική Εφαρμογή", με σύντομη ονομασία "GREENPUMP" χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, το περιεχόμενό της να αντιπροσωπεύσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.